Projekt

Výzkum a vývoj zařízení pro detekci, kontrolu, rušení a eliminaci nebezpečných bezpilotních prostředků

je spolufinancován Evropskou unií.

Výstupem projektu je prototyp zařízení na detekci a eliminaci UAV.

 

Logo EU

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj OP
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

Logo

 

Předmětem projektu je vývoj systému pro vyhledání a eliminaci UAV - cílem je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů a technologií prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Výstupem projektu je prototyp zařízení na detekci a eliminaci UAV.

 

O nás

Tento článek "Projekt Medoosa je podle jeho tvůrců schopný ochránit i kosmodromy ESA" byl převzat z webu 21stoleti.cz.
Autor článku: Pavel Šmejkal

 

Soyuz

Projekt Medoosa je podle jeho tvůrců schopný ochránit i kosmodromy ESA před teroristickými útoky či špionáží

 

Téměř neslyšně se ke kosmodromu blíží ani ne metr dlouhý kamikaze dron. Kromě kamery nese ve špici i bojovou hlavici. Pro dnešní radary je díky své velikosti a letové dráze prakticky nezjistitelný. Ještě 2 minuty zbývají do nárazu do nosné rakety, připravené ke startu, a následné explozi.

Ta ohrozí lidské životy, zničí mnohaletý vědecký vývoj a způsobí milionové škody. Náhle je však stroj neviditelnou silou doslova zmrazen ve vzduchu a pak padá strmě dolů… Útok je neúspěšný.

Loudavá munice útočí

Nebezpečí, že takzvaná „loudavá munice“ (Loitering Munition), pro niž se již vžilo příznačnější pojmenování „kamikaze dron”, může ohrozit klíčové vládní, průmyslové či vojenské komplexy – nebo například kosmodromy ESA – už dávno vypochodovalo ze sci-fi filmů do reálného života. Současné boje o irácké město Mosul jsou prvním případem, kdy bojující strany masově nasadily malé drony do útoků na pozemní cíle.
Islámský stát zde pomocí civilních kvadrokoptér shazuje na irácké jednotky podomácku vyrobené plastové zásobníky s granáty a výbušninami. Podle portálu Motherboard podnikl IS jen od začátku roku 113 takovýchto útoků drony.

Medúza proti teroristům

Proto již dnes vývojářský tým společnosti ELIAS PALME, s. r. o.,  intenzivně pracuje na vlastním projektu Medoosa (Mobilní Elektronický Detekční Obranný a Ochranný Systém AntiUAV) – vývoje zařízení určeného k obraně proti bezpilotním létajícím prostředkům.
„Současná bezpečnostní situace vykazuje stále vyšší riziko zneužití bezpilotních prostředků (UAV). Nárůst počtu UAV a jejich finanční dostupnost je současně i varováním před dnešní legislativní i technickou absencí prostředků, směřujících k eliminaci těchto bezpečnostních rizik. Technické parametry již dnes prodávaných UAV navíc umožňují tyto létající „hračky“ vybavit širokým spektrem zařízení ohrožujících životy, zdraví i majetek. A – jak ukazují například zprávy z iráckého Mosulu – celkem snadno lze tato zařízení zneužít k přípravě a realizaci útoku na osoby i objekty důležitého státního významu,“ říká Ing. Dalibor Miketa, jednatel společnosti Elias Palme.
Zařízení Medoosa bude podle svých tvůrců schopno zajistit širokospektrální varianty skenování systému řízení provozu rizikových technických zařízení, jejich převzetí v pásmech ovládání nebo jejich odklonění do prostor, kde jsou minimalizována rizika ohrožení. Kromě toho i umožní zarušení rizikových kmitočtových pásem ve stanoveném prostoru. A to jak v podobě statického zařízení, tak mobilního zařízení umístěného na dopravním prostředku.

Obrana proti tichým zabijákům

Ambiciózní projekt špičkových výzkumníků, využívající nejmodernějších technologických řešení, tak přichází v pravý čas. Drony, původně určené k zábavě či k nasazení při vědeckých a technických misích, se v rukou teroristů začínají stávat tichým a o to nebezpečnějším a zákeřnějším zabijákem.
Ochranné prostředky proti dronům – pokud jsou vůbec využívány – jsou dnes příliš složité a příliš robustní. Vyžadují mnohočlennou speciálně školenou obsluhu, převozy v dodávkovém či SUV automobilu a ukazují se jako nedostatečné, neefektivní a příliš drahé. Často selhávají při tzv. odchytu do sítě, jsou závislé na lidské obsluze eliminačního přístroje (jako v případě antiDronGun na bázi zarušení signálu GP), a v případě útoku „hejna“ UAV vykazují malou účinnost. Navíc při vytvoření rušícího „pytle“ vzniká totální zarušení celé oblasti bez možnosti odlišení vlastních od cizích zařízení.
Medoosa bude oproti tomu plně funkční automatické elektronické detekční a eliminační zařízení, k jehož obsluze bude třeba nejvíce 2 vyškolených osob se základními technickými znalostmi. Ty budou (v případě potřeby) zajišťovat převoz zařízení do operačního prostoru, či plně automatizovaný provoz ve stacionární pozici, včetně možnosti napojení na skupinu identických, centrálně řízených zařízení. Ta umožňují i kruhovou ochranu. To vše s možností pružného upgrade používaných frekvencí, které budou zarušovány.
„Transportní modul bude sestávat z maximálně 2 příručních zavazadel, bude tedy přemístitelný standardním osobním automobilem,“ vysvětluje Dalibor Miketa.

Útočící drony najde a znehybní

Zařízení bude podle něj schopno detekovat UAV od velikosti 50 centimetrů na vzdálenost 2 až 10 kilometrů, v akčním rádiusu 360 stupňů, a do výšky 3 až 10 kilometrů. To vše v kteroukoli denní i noční dobu a při jakémkoli počasí.

Medoosa navíc umí rozlišit vlastní a cizí zařízení a v nejkratším čase vytvořit velmi úzký koridor o rozsahu 16 až 19 úhlových stupňů. A v něm zachycený UAV znehybnit. Tím získá ostraha čas k reakci. V první fázi bude UAV znemožněn další pohyb a po vyčerpání energie jeho baterií samovolně dopadne na zem. V případě podezření z teroristické hrozby lze takto znehybněný UAV snadno eliminovat už ve vzduchu.
„Oproti stávající konkurenci dosáhneme zmenšení vnějších rozměrů při vyšším výkonu a časově i povětrnostně neomezenou operační dobu. Navíc náš automatický systém detekce s možností eliminace UAV má přesnější lokalizaci i šetrnější eliminaci UAV vůči okolí. A to vše budeme nabízet za konkurenceschopnou pořizovací cenu,“ dodává Dalibor Miketa.

S vědeckou podporou v zádech

Společnost Elias Palme (EP), tvůrce projektu Medoosa, spolupracuje s prestižními českými univerzitními pracovišti a vysokými školami i s Ing. Martinem Myslivcem, specialistou v oblasti optiky, který získal v roce 2007 prestižní ocenění Astrofotograf roku.
Osobou Ing. Dalibora Mikety je EP propojen s Centrem aplikovaného výzkumu Dobříš (CAVD). Miketa jako jednatel CAVD stál při zrodu projektu na vytvoření prototypu bezpilotního letadla využívajícího výhody technologie 3D tisku z kovu. CAVD (ve spolupráci s firmou Festka) se účastní i vývoje prototypu kompozitního jízdního kola z grafenu. Start-up Festky získal letos v březnu dvouletou finanční podporu od pražského inkubátoru Evropské kosmické agentury (ESA) na vývoj grafenu, super lehké a pevné formy hliníku, stále častěji používané ve vesmírných programech ESA.

 

UAV

Projekt Medoosa je podle jeho tvůrců schopný ochránit i kosmodromy ESA před teroristickými útoky či špionáží

 

Dotek Medúzy překvapí technologiemi

Vývoj zařízení Medoosa (pojmenované podle kultovního britsko-francouzského filmu z roku 1978) je rozdělen do 4 sekcí. Optická, elektronická a softwarová vyvíjejí m. j. inteligentní systém pro skenování sledované oblasti a systém spektrální analýzy ultra nízkých rádiových frekvencí. Akustická sekce pracuje na ultrazvukovém sonaru s využitím detekce dopplerovské modulace vysílaného kmitočtu. A také na generátoru akustické rázové vlny a jeho použití jako akustického lokátoru. Výsledkem bude unikátní systém, pracující i za pomocí doposud nepoužívaných detekčních postupů a zařízení. Systém bude navíc sdružený tak, že jednotlivé části budou vzájemně propojeny a budou inteligentně spolupracovat na vyhodnocení a zarušení UAV v hlídané oblasti.
„Zatímco ve filmu Dotek Medúzy nechal spisovatel John Morlar zřítit do centra Londýna dopravní letadlo, aby okolí přesvědčil o svých nadpřirozených schopnostech, naše Medoosa naopak bude – díky svým technologickým schopnostem – lidi i města předútoky z oblak chránit,“ říká Dalibor Miketa.