HI-TECH ELEKTRONIKA – BEZPEČNOSTNÍ A KONTROLNÍ SYSTÉMY

 

Společnosti EGOPEG má zkušenosti s výzkumem a vývojem Mobilního Elektronického Detekčního Obranného a Ochranného Systému AntiUAV (MEDOOSA). Zařízení Medoosa bude schopno zajistit širokospektrální varianty skenování provozu rizikových technických zařízení (bezpilotních létajících prostředků - UAV), jejich převzetí v pásmech ovládání nebo jejich odklonění do prostor, kde jsou minimalizována rizika ohrožení. Kromě toho umožní zarušení rizikových kmitočtových pásem ve stanoveném prostoru. A to jak v podobě statického zařízení, tak mobilního zařízení umístěného na dopravním prostředku.

 

Dlouhodobá strategie firmy směřuje k rozšíření podnikatelské činnosti do dalších oblastí, ve kterých je vidět potenciál růstu a možnost uspokojit nově vzniklé potřeby. Hlavním cílem strategie společnosti je rozšíření aktivit do oblasti kontrolních a bezpečnostních systémů a diverzifikace podnikatelských rizik.

Přesah z antidronové obrany do sféry automatického protipožárního zabezpečeni je logický a je zároveň i potencionálně stejně ekonomicky zajímavý a perspektivní. Z pohledu atraktivity našeho produktu – FIREBOT tj. robotické protipožární zařízení, má několik zásadních výhod oproti ostatním běžně dostupným požárním zařízením, a to v jeho účinnosti, možnosti umístění, šetrnosti k majetku, pořizovací ceně a celkové trhové exkluzivitě (prototyp nového způsobu požárního zabezpečení).

Robotizovaný protipožární systém FIREBOT (Inteligentní hasič) je speciální platforma vybavená hasicími prostředky, pohybující se po kolejnicích s vodícími lištami upevněnými po obvodu chráněného prostoru. Robotický systém je vybaven senzory schopnými detekovat zdroj požáru a speciálními samohybnými robotickými vozíky s hasící aparaturou umožňující přesné bodové nasměrování proudnice a uvolnění hasicích prostředků dodávaných po napojení z požárního potrubí.

Vyvíjeno ve spolupráci s ruskými partnery.

 

 

 

Chvilku strpení, galerie se načítá...